כיוון שעונים

 
 
במידה ויהיו שאלות נוספות או אי הבנת ההוראות - צרו עמנו קשר לפני שאתם נוגעים בשעון ונשמח לענות לשאלותיכם.
 

כיוון שעון נוכחות ITR UT-630 CM-730/770
פתח מכסה, עוברים למצב תכנות:
01 מהבהב - לחץ ENTER מופיעה שנה מהבהבת, לשינוי לחץ +/-, לחץ ENTER.
יופיע 02 מהבהב - לחץ ENTER מופיעים יום/חודש, מהבהב חודש. לשינוי לחץ +/- ו-ENTER.מהבהב יום , לשינוי+/אינטר
יופיע 03 מהבהב - לחץ ENTER מופיעים דקות/שעות, תהבהב שעה. לשינוי לחץ +/- ו-ENTER, יהבהבו הדקות, לשינוי לחץ +/- ו-ENTER, מופיע שניות. לחץ ENTER לאישור.
יופיע 04 מהבהב בצד שמאל. רק CM 770/730, לחץ ENTER פעמיים, יופיע 06 בצד שמאל, לחץ ENTER ו-03 ENTER . סגור מכסה.

כיוון זמן חורף/קיץ:
פתח מכסה, לחץ ENTER  פעמים6 , יופיע 03 בצד שמאל והשעה מהבהב. לחץ +/- לכיוון השעה, לחץ ENTER 3 פעמים וראה 04 מהבהב בצד שמאל. סגור מכסה.

כיוון זמני צלצולים בשעון UT-3000
• העבר מפסק SETUP ימינה ולחץ MUSIC
  (בתצוגה עליונה לחץ PROG למשך 3 שניות ולחץ Music).
  יהבהב צלצול מספר 1 בצד שמאל למטה.
  לחץ ENTER והכנס שעת צלצול על ידי +/-.
  לחץ ENTER והכנס דקות על ידי +/-.
  לחץ ENTER ויופיע (בחר 1,2,3):
  1. מנגינה
  2. מגע יבש
  3. מנגינה + מגע יבש

לחץ + למצב הרצוי ולחץ ENTER. יופיע אורך הצלצול 22 שניות. אפשר לכוון עד 59 דקות ו-59 שניות.
לחץ ENTER, יהבהב סימן ▲ של היום. לאישור היום לחץ +, לביטול היום לחץ Music.
המעבר מיום ליום נעשה על-ידי לחיצה על הלחצן +/-.
לאישור סופי לחץ Enter ויופיע צלצול 2 בצד שמאל למטה וכך הלאה.

לביטול צלצול יש להגיע לצלצול הרצוי ואז ללחוץ על 2 הלחצנים הימניים ביחד למשך 3 שניות,
עד שיישמעו 2 צפצופים. בסיום העבר מפסק Setup שמאלה (בתצוגה עליונה לחץ PROG לחזרה).
• מספר מהבהב ניתן לשינוי על ידי +/-
• להכנסת נתון לוחצים ENTER.
• לבדיקת צלצול לחץ על לחצן שני מצד שמאל.

כיוון שעונים מדגמי UT-5000 /5700 /6300 /7000 /3000
פתח מכסה, העבר מפסק SETUP ימינה.
01 מהבהב - לחץ ENTER, מופיעה שנה מהבהבת, לשינוי לחץ +/-, לחץ ENTER.
02 מהבהב - לחץ ENTER מופיעים יום/חודש, מהבהב חודש, לשינוי לחץ +/- ו-ENTER, מהבהב יום, לשינוי לחץ +/- ו-ENTER.
יופיע 03 מהבהב - לחץ ENTER, מופיעים דקות/שעות, תהבהב שעה, לשינוי לחץ +/- ו-ENTER, יהבהבו הדקות. לשינוי לחץ +/- ו-ENTER. יופיע 04 מהבהב בצד שמאל. העבר חזרה מפסק SETUP שמאלה וסגור מכסה.

כיוון טורים כניסה/יציאה דגם UT-5000 /5700 /6300
העבר מפסק SETUP ימינה, לחץ COLUMN ויופיע 01 מהבהב בצד שמאל בתצוגה. לחץ ENTER ויופיע 00 מהבהב. לחץ + עד שעה 03 ואחר כך לחץ ENTER 4 פעמים עד שיופיע 02 מהבהב בצד שמאל בתצוגה.

לחץ ENTER, יופיע 00 מהבהב; לחץ + עד שעה 11 ו-ENTER פעמיים - יופיע מספר 01 בצד ימין בתצוגה. לחץ + פעם אחת ויופיע 02 (אר 2). לחץ ENTER פעמיים ויהבהב 03 בצד שמאל בתצוגה.
העבר מפסק SETUP שמאלה (בוצע טור ראשון עד השעה 11:00, וטור שני מהשעה 11:00 עד 3:00).

כיוון כללי של שעון QR-375
פתח מכסה.

לשינוי שעה ודקות (חורץ/קיץ):
לחץ Date/Time למשך 3 שניות, ויופיע 2 בתצוגה.
לחץ שוב Date/Time והשעה תהבהב. לשינוי לחץ CHANGE ואחר כך SET - הדקות יהבהבו.
לשינוי לחץ CHANGE ואחר כך SET.
בסיום סגור מכסה.

לשינוי שנה, חודש ויום:
לחץ שוב Date/Time.
במסך בצד שמאל השנה מהבהבת (03). לשינוי לחץ CHANGE ואחר כך SET - החודש יהבהב.
לשינוי לחץ CHANGE ואחר כך SET - היום יהבהב. לשינוי לחץ CHANGE ואחר כך SET.
סגור מכסה.

כיוון שעון נוכחות UT-2000
פתח מכסה והשעון יעבור למצב תכנות.
בצד שמאל יופיע 01 מהבהב. לכיוון שנה לחץ על לחצן 4. השנה תהבהב - כדי להוסיף שנה לחץ על לחצן 3, כדי להוריד לחץ על לחצן 2.
לחץ על לחצן 4 ויופיע בצד שמאל 02 מהבהב. לכיוון חודש/יום לחץ על לחצן 4 והחודש יהבהב. לכיוון לחץ על לחצן 2 להוריד או לחצן 3 להוסיף, ואחר כך לחץ על לחצן 4. היום יהבהב ולכיוון לחץ 2/3 ואחר כך על לחצן 4.

יופיע 03 מהבהב - לכיוון שעה, דקות ושניות לחץ על לחצן 4 והשעה תהבהב. לכיוון לחץ 2/3 ואחר כך על 4.
הדקות יהבהבו - לכיוון לחץ 2/3 ושוב לחצן 4. השניות יהבהבו - לאיפוס השניות לחץ 3 ואחר כך 4 - יופיע 04 מהבהב.
סגור מכסה.

כיוון טורים:
פתח מכסה ולחץ על לחצן 1 עד שיופיע 09 מהבהב בצד שמאל.
לחץ על 4 פעמיים ויופיע 00 מהבהב בצד שמאל. הכנס זמן הזזת טור ראשון על ידי 3 לחיצות על לחצן 3 - לשעה 03:00, לחץ על לחצן מספר 4 שלוש פעמים עד שיופיע מספר 02 מהבהב בצד שמאל.
הכנס זמן הזזה לטור שני בשעה 11:00 על ידי 11 לחיצות על לחצן 3. לחץ פעמיים על לחצן 4 ויופיע 01 מהבהב בצד ימין - שנה למספר 02 על ידי לחיצה אחת על לחצן 3, ופעמיים על לחצן 4. בצד שמאל יופיע 03 מהבהב.
סגור מכסה.

כיוון שעון נוכחות דיגיטלי דגם RT8000/TR7300
חבר לחשמל והמתן.

פתיחת המכסה העליון לכיוונים:
על ידי הזזת המפתח ימינה ואחר כך לחיצה בצד שמאל על לחצן לבן, והרמת המכסה.

כיוון זמן ותאריך:
העבר מפסק SETUP ימינה.

לחיצה ראשונה על TIME - מופיעה שנה (מהבהב). אם יש צורך בכיוון השנה, לחץ + עד להגעת השנה הנכונה ולחץ ENTER. אם השנה נכונה - המשך.

לחיצה שנייה על TIME - לכוון תאריך (מהבהב). מופיע בצד שמאל חודש ובצד ימין יום. לכיוון חודש (מהבהב) לחץ + לחודש המתאים, ואחר כך ENTER. לכיוון יום (מהבהב) לחץ + ליום המתאים ואחר כך ENTER. אם התאריך בסדר - המשך.

לחיצה שלישית על TIME - כיוון שעה ודקות (מהבהב), כיוון שעה (מהבהב) על ידי לחיצה על + עד השעה הנכונה, ואחר כך ENTER. שוב לחץ + לכיוון דקות (מהבהב) ולחץ ENTER.

לחיצה רביעית על TIME - כיוון הזזת השורה בלילה, בדרך כלל 00:00. אם יש צורך לחץ + לשעה הרצויה ולחץ ENTER - הדקות יהבהבו. לחץ ENTER.

לחיצה שישית על TIME - מופיע 12:00 (מהבהב). לחץ + פעם אחת, מופיע 24:00 מהבהב, ולחץ ENTER.

לסיום העבר מפסק SETUP שמאלה וודא שקיבלת תצוגת זמן, תאריך ויום נכונים.

כיוון הזזת טורים אוטומטית IN/OUT כניסה/יציאה:
העבר מפסק SETUP ימינה ולחץ על לחצן COLUMN - תופיע הספרה 1. הכנס זמן, שעה ודקות, בלחצן + ולחצן ENTER (לדוגמא 03:00), ואחר כך לחץ + ורשום את המספר 01 ולחץ ENTER.

לחץ שוב על COLUMN - תופיע הספרה 2. הכנס את הזמן הרצוי להזזת הטור (לדוגמא בשעה 11:00), לחץ + ויופיע המספר 02. לחץ ENTER וכך הלאה.
בסיום העבר מפסק SETUP שמאלה.

כיוון זמן חורף/קיץ:
פתח מכסה (הוראות פתיחה למעלה) והזז מפסק SETUP ימינה. לחץ TIME שלוש פעמים ויופיעו שעה ודקות. השעה תהבהב - לחץ + לכיוון השעה ובסיום לחץ ENTER פעמיים, העבר מפסק SETUP שמאלה ובדוק זמן.

במידה ויהיו שאלות נוספות או אי הבנת ההוראות - צרו עמנו קשר לפני שאתם נוגעים בשעון ונשמח לענות לשאלותיכם.
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר